7. Сім типів колірних контрастів

Придбати книгу
"" srcset
https://elizabethhall70. files.wordpress.com/ 2013/12/ ittens-color- contrast-natural- colourslive- journal-com.jpg

Ми говоримо про контрасти, коли, порівнюючи між собою два кольори, знаходимо між ними чітко виражені відмінності. Коли ці відмінності досягають своєї межі, ми говоримо про діаметральний або полярний контрасти. Так, протиставлення великий-маленький, білий-чорний, холодний-теплий у своїх крайніх проявах являють собою полярні контрасти. Наші органи відчуттів функціонують тільки за допомогою порівнянь. Око сприймає лінію як довгу тільки в тому випадку, якщо для порівняння перед ним мається більш коротка, але та ж лінія сприймається короткою при порівнянні з більш довгою. Подібним же чином враження від кольору можуть бути посилені або ослаблені за допомогою інших контрастних кольорів.

Вивчаючи характерні способи впливу кольору, ми можемо констатувати наявність семи видів контрастних проявів. Вони настільки різні за своїми основам, що кожен з них повинен бути вивчений окремо. Кожен з цих контрастів за своїм особливим характером і художньою значущістю, зоровій, експресивній і конструктивній дії настільки своєрідний і єдиний у своєму роді, що завдяки їм ми можемо відкрити для себе всі основні художні можливості кольору.

Гете, Бецольда, Шеврель і Хьольцель вказували на смислове значення різних колірних контрастів. Шеврель присвятив величезну працю «Симультанним контрастам». Однак наочного і забезпеченого відповідними вправами практичного введення у вивчення своєрідного прояву колірних контрастів до теперішнього часу не існує. Почате в даній книзі дослідження колірних контрастів є суттєвою частиною моєї праці про колір. Почнемо з перерахування семи типів колірних контрастів:

  1. Контраст кольорових співставлень
  2. Контраст світлого і темного
  3. Контраст холодного і теплого
  4. Контраст додаткових кольорів
  5. Симультанний контраст
  6. Контраст колірного насичення
  7. Контраст колірного розповсюдження.